αποθηκεύω


αποθηκεύω
κ. αποθηκιάζω
διατηρώ κάτι σε αποθήκη, το διαφυλάσσω για μελλοντική χρήση ή για περίπτωση ανάγκης.
[ΕΤΥΜΟΛ. < αποθήκη. Η λ. μαρτυρείται από το 1847 στον Γρηγ. Χαντσερή].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αποθηκεύω — αποθηκεύω, αποθήκευσα και αποθήκεψα βλ. πίν. 19 , βλ. πίν. 17 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • αποθηκεύω — [апотикэво] р. помещать на склад …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αποθηκεύω — εψα, εύτηκα, ευμένος, τοποθετώ σε αποθήκη: Για να αποθηκέψουν το εμπόρευμα, νοίκιασαν κι άλλο χώρο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • προαποθησαυρίζω — Α συνάγω, αποθηκεύω εκ τών προτέρων. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + ἀποθησαυρίζω «αποθηκεύω»] …   Dictionary of Greek

  • προσσωρεύω — ΜΑ 1. τοποθετώ σε σωρό κάτι ακόμη («προσσωρεύουσι τοῑς ἑρμαῑς τοὺς λίθους», Κορνούτ.) 2. αποθηκεύω κάτι ακόμη. [ΕΤΥΜΟΛ. < προσ * + σωρεύω «αποθηκεύω, στοιβάζω»] …   Dictionary of Greek

  • αμπαριάζω — 1. αποθηκεύω στο αμπάρι σιτηρά, καρπούς, τρόφιμα 2. τοποθετώ τα εμπορεύματα που πρόκειται να μεταφερθούν στο κύτος τού πλοίου. [ΕΤΥΜΟΛ. < αμπάρι. ΠΑΡ. αμπάριασμα] …   Dictionary of Greek

  • αποθέτω — (AM ἀποτίθημι, Μ κ. ἀποθέτω) 1. τοποθετώ, βάζω 2. αφήνω κάτι κατά μέρος 3. αποθηκεύω, αποταμιεύω νεοελλ. 1. τοποθετώ κάτι σε χαμηλή επιφάνεια, το αφήνω κάτω 2. μτφ. εμπιστεύομαι, στηρίζω κάτι σε κάποιον αρχ. Ι. 1. (για παιδιά) εγκαταλείπω,… …   Dictionary of Greek

  • αποθήκευση — η η τοποθέτηση κάποιου είδους στην αποθήκη. [ΕΤΥΜΟΛ. < αποθηκεύω. Η λ. μαρτυρείται από το 1833 στους Ελληνικούς Κώδικες] …   Dictionary of Greek

  • αποθηκιάζω — βλ. αποθηκεύω …   Dictionary of Greek

  • αποθησαυρίζω — (AM ἀποθησαυρίζω) αποθηκεύω, αποταμιεύω νεοελλ. 1. συγκεντρώνω, συσσωρεύω υλικά ή πνευματικά αγαθά 2. (για λέξεις) καταγράφω αθησαύριστες λέξεις, καταρτίζω λεξικό …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.